• Hoofdstuk 4

  Het doel van onze retrospectieve analyse in Hoofdstuk 4 was het optreden van radiatie opticus neuropathie (RON) te beschrijven in ons cohort van patiënten behandeld met radiotherapie voor een GH-producerend hypofyseadenoom. RON wordt gedefinïeerd als een plotseling en ernstig onomkeerbaar verlies van gezichtsvermogen ten gevolge van schade aan de oogzenuwen of het optische
  chiasma, veroorzaakt door de radiotherapie. Gedurende de tijdsperiode 1967-1998 werden in onze regio 63 patiënten met acromegalie behandeld met uitwendige radiotherapie. Alle gezichtsveldonderzoeken, gezichtsscherptes, fundoscopische onderzoeken en diagnostische beeldvorming gegevens van deze patiënten
  werden geëvalueerd om de diagnose RON te stellen. De mediane follow-up duur in dit cohort bedroeg 84 maanden (spreiding 18-250 maanden), bepaald vanaf de
  eerste bestralingsdag tot het laatste oogheelkundig onderzoek. De gegeven mediane
  totale bestralingsdosis bedroeg 49.5 Gray en de mediane dagdosis bedroeg 1.8 Gray. Twee patiënten kregen RON; één patiënt in één oogzenuw 10 jaar na radiotherapie met gezichtsscherpteverlies tot slechts alleen lichtwaarneming en de andere patiënt in beide oogzenuwen 5 maanden na radiotherapie met gezichtsscherpte verlies tot 1/60 in het linkeroog en 0.5 in het rechteroog. De meeste gevallen van RON treden op binnen 18 maanden, maar deze serie laat zien dat in sommige gevallen RON in een veel later stadium kan optreden. RON is een zeldzame, maar ernstige complicatie na uitwendige bestraling voor acromegalie, waar een
  medicus bedacht op moet zijn, ook na een aanzienlijke latentie periode.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.