• Hoofdstuk 7

    In Hoofdstuk 7, werd de rol van Tyrosine-PET (TYR-PET) als beeldvorming-modaliteit voor het hypofyseadenoom na chirurgie en radiotherapie bestudeerd. TYR-PET is in staat eiwit synthese in weefsels te visualiseren. TYR-PET – opnames werden vergeleken met magnetische resonantie opnames (MRI), welke op dit moment de standaard beeldvormingmodaliteit is voor hypofyseadenomen. Bij 9 NFA patiënten en 3 GHA patiënten werden TYR-PET- en MRI-opnames pre- en postoperatief met elkaar vergeleken. De resultaten lieten zien dat de volume reductie van het hypofyseadenoom na chirurgie met beide beeldvormingmodaliteiten hetzelfde was. In zes van deze patiënten (4 NFA en 2 GHA patiënten) werd TYR-PET gebruikt om restactiviteit van de ziekte vast te leggen 3 jaar na het beëindigen van de radiotherapie. In deze patiënten bleven de MRI volumes ongewijzigd, maar de TYR-PET opnames als contrast toonden een mediane afname van 50%. Eveneens was er een trend naar afgenomen eiwitsynthese in het restadenoom 3 jaar na het beëindigen van de radiotherapie. Deze resultaten ondersteunen het concept dat het mogelijk is met TYR-PET beeldvorming de biologische tumoractiviteit van het hypofyse adenoom te vervolgen, en het geeft aan dat deze beeldvormingtechniek aanvullende informatie kan bieden naast MRI.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.