• Hoofdstuk 8

    Hoofdstuk 8 bevat een beschrijving van de bestralingstechnieken, die gebruikt worden op de afdeling radiotherapie van het Universitair Medisch Centrum
    Groningen bij een gedefinïeerde patiënten groep met een hoofdhalstumor en bij patiënten met een hypofyseadenoom; de vraagstelling van het hierin beschreven onderzoek is of de positie van het tumorgebied in relatie tot de bestralingsvelden bij deze patiëntengroepen gedurende de uitwendige bestralingsperiode gecontroleerd kan worden door de verificatiefoto’s van de schuin ingeschoten bestralingsbundels zelf. Het gangbare gebruik van de extra toegevoegde voorachterwaartse en zijwaartse verificatiebundels zou dan beëindigd kunnen worden. Zevenhonderd en één en vijftig verificatiefoto’s van 18 verschillende patiënten werden geanalyseerd, van wie er 9 hypofyse adenoom patiënten waren. Deze patiënten werden bestraald met de tetraëdertechniek, waarbij gebruik wordt gemaakt van 4 bestralingsbundels met gelijke hoeken van 109 graden ten opzichte van elkaar, waarbij het draaipunt ter plaatse van de hypofyse geplaatst is.
    De resultaten laten zien, dat de positie van de hypofyseadenoom patiënten behandeld met de tetraëdertechniek niet accuraat geverifieerd kunnen worden, indien verificatiefoto’s opnames van de (schuin ingeschoten) bestralingsvelden zelf worden gebruikt, maar dat verificatiefoto’s vanuit andere richtingen (voorachterwaarts en zijwaarts) nodig zijn voor verificatie en correctie van de positie van de bestralingsvelden.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.